GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

 • com Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kısacası “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır.
 • muhasebecv.com alan adlı internet sitesi ve bu alan adına bağlı mobil uygulamalar kısaca “site” olarak anılacaktır.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca “kanun” olarak anılacaktır.
 • “Kullanıcı” siteye ya da mobil uygulamaya herhangi bir dijital cihaz üzerinden giriş yapan tüm gerçek kişileri ifade eder.
 • muhasebecv.com internet sitesi kısaca “Muhasebecv” olarak anılacaktır.

Muhasebecv, ilgili kanun uyarınca siteye giriş yapan kullanıcıların kişisel verilerini, işbu Gizlilik Politikası’nda aktarılan durumlarla sınırlı olarak kullanacak, muhafaza edecek, verileri işleyecek ve üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Siteye giriş yapan ve sunulan hizmetten istifade eden kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası kapsamında aktarılan tüm koşulları okumuş ve aynı zamanda kabul etmiş sayılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanıcı sitede sunulan hizmetlerden istifade ederken;

Muhasebecv’ye açık rızayla verilen veriler şunlardır: İş ilanı oluşturma esnasında hazır formda doldurulması istenen firma adı, firma adresi, e-posta adresi, web adresi, yetkilinin adı ve soyadı, telefon numarası ve ilana dair diğer detaylar.

Muhasebecv tarafından otomatik şekilde elde edilen kişisel veriler şunlardır: Cookie bilgileri, kullanıcının sitede iş ilanı oluşturduğu tarih, saat, IP adresi ve port bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Nedenleri

Kullanıcı kişisel verileri bazı amaçlar için yasal sınırlar kapsamında muhasebecv.com tarafından işlenir. İş ilanı oluşturma aşamasında işverenden edinilen bilgiler, iş arayanların kolay okuması, anlaması ve ilana başvuru yapabilmesi amacıyla herkes tarafından görülebilecek biçimde yayınlanır. İlan yayından kaldırıldığında, kişisel veriler de yayından kaldırılır.

Muhasebecv ilgili kanun kapsamında, istisnaların mevcudiyeti durumunda kişisel verileri kullanıcının rızasını almadan işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir. İlgili kanunun 5. maddesinde belirtilen istisnalar şu şekildedir:

 • Herhangi bir kanunda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili olarak imkansızlık durumunun doğması ve rızanın açıklanamayacağı bir durum olması veya rızası hukuki anlamda geçerli olmayan kişinin hayatının, beden bütünlüğünün korunması için zaruri hale gelmesi,
 • Muhasebecv ile kullanıcı arasında sözleşme yapılabilmesi ya da ifasıyla doğrudan bir ilginin olması kaydı geçerli olmak üzere kişisel verinin işlenmesinin zaruri hale gelmesi,
 • Hukuki anlamda yükümlülüğün yerine getirilmesi için zaruri olması,
 • Kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Herhangi bir hakkın tesis edilebilmesi, korunması için zaruri olması,
 • Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine herhangi bir zarar vermiyor olması şartıyla, Muhasebecv’nin yasal çıkarları için zaruri olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Muhasebecv kişisel verileri, kişisel veriyi işleme amacına yönelik olarak gereken süreyi aşmamak kaydıyla muhafaza etmektedir. Aynı zamanda yasal anlamda yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için de yasal süre boyunca kişisel veriyi muhafaza eder. Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Muhasebecv çıkarlarının gerektirdiği süre boyunca da muhafaza edilebilmektedir. Kişisel verinin muhafaza edilmesini gerektiren durumların ortadan kalkması durumunda, veriler kanunda belirtilmiş olan usuller ve esaslar kapsamında Muhasebecv tarafından silinir ya da anonim hale getirilebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilmiş olan amaçlardan biri, kişisel verinin üçüncü kişilere aktarımını gerektirmesi durumunda kanunun 5. maddesinde belirtilmiş olan koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde, kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılır. Kullanıcıların kişisel verilerinin aktarılmasını gerektirebilecek durumlar:

Herhangi bir mahkemenin, yetkili bir resmi kurumun mevzuat kapsamında Muhasebecv’den bilgi ve belge istemesi,

Muhasebecv’nin ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla sözleşme kapsamında hizmet satın aldığı ya da işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişilere veri aktarımının gerekmesi,

Muhasebecv’nin sahibinin değişmesi halinde kullanıcı verilerinin aktarılmasının gerekmesi (Bu durumda veri sorumlusu siteyi alan gerçek ve tüzel kişilerde olacaktır),

Muhasebecv tarafından savunma yapılması amacıyla veri aktarımının zaruri olması,

Gerçek ya da tüzel kişiler ile ortaklık durumunda kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi,

Kullanıcı Hakları

İşbu Gizlilik Politikası çerçevesinde veri sorumlusu Fethiye Mah. Alev Sok. No:5 Meşale Evleri B Blok D:1 Nilüfer/Bursa adresinde mukim Muhasebecv’dir.

Kullanıcıların info@muhasebecv.com adresine e-posta göndererek kendi kişisel verileriyle ilgili şu konularda bilgi almaya hakkı vardır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediği ve işlenmişse konu hakkında bilgi
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı
 • Kişisel verilerin hangi 3. kişilere aktarıldığı
 • Eksik ya da yanlış işlenmiş olan kişisel verilerin düzeltilmesi talebinde bulunma
 • Kanunun 7. maddesinde belirtilmiş olan koşullar kapsamında kişisel verilerin silinmesini talep etme
 • Otomatik sistemler ile kişisel verilerin analiz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan ve kullanıcının aleyhine olan bir durumda itiraz etme
 • Kanuna aykırı şekilde kişisel verinin aktarılması nedeniyle doğan zararın giderilmesini isteme

Kullanıcılar yukarıda sıralanan haklarını kullanmak istediklerinde bu bilgileri taleplerine eklemelidir:

 • Ad – soyad
 • İmza (yazılı başvuruda)
 • TC kimlik numarası
 • Pasaport numarası ya da kimlik numarası (Yabancı uykulu kişilerde)
 • Ev ya da işyeri adresi
 • E-posta adresi
 • Telefon ve faks numarası
 • Talebin konusu ve talebe dair bilgiler, belgeler
 • Vergi güvenliğine ilişkin hükümler

Kanun kapsamında Muhasebecv;

Kişisel verilerin yasalar aykırı bir biçimde işlenmemesini, bu verilere yasalar aykırı bir şekilde ulaşılmamasını, verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli teknik ve idari önlemleri almayı, gerektiğinde denetlemeyi taahhüt eder.

Muhasebecv tarafından her türlü güvenlik önleminin alınmış olmasına karşın, siteye yapılacak saldırılarla kişisel verilerin zarar görmesi ya da üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Muhasebecv herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmez.

Muhasebecv kullanıcıların kişisel verilerini işbu Gizlilik Politikası ve kanuna aykırı olacak şekilde kullanamaz.

Muhasebecv, site üzerinden başka bir siteye ya da uygulamaya link verilmesi durumunda, söz konusu internet sitelerinin ve uygulamaların gizlilik politikalarına dair herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

Muhasebecv işbu Gizlilik Politikası hükümlerini istediği zaman değiştirebilir. Değiştirilen Gizlilik Politikası sitede yayınlandığında yürürlük kazanır.

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanması, yorumlanması ve diğer nedenlerle doğan hukuki ilişkilerin yürütülmesinde Türk Hukuku geçerli olacaktır.